Zingen en ontwikkelen in een veilige leeromgeving

Karin Menke, zangeres & docent, ,

Naylan is een Kei in het begeleiden van zijn cursist. Hij blikt terug op de vorige les, luistert wat je nog weet en laat je aan het eind van de les terug vertellen wat er in de les aanbod gekomen is en hoe bepaalde technieken werken. Tijdens de les, observeert hij goed en vraagt of de aangeboden stof of techniek duidelijk is. Hij merkt goed op, als er een onduidelijkheid of onzekerheid is, en probeert dan een andere weg te bewandelen (lees: bezingen!!) zodat je wel tot het doel komt! Dit is hard werken vanaf beide kanten, maar geeft veel energie en voldoening. De methode gaat uit van zelfreflectie, wat wil jij als cursist leren, wat hoor je als je naar je zelf luistert, wat vind jij mooi en waar wil je de zang, uitspraak of gevoel in het lied verbeteren? Samen bepaal je dan het doel van de les. Naylan geniet van het lesgeven, hij stelt je goed op je gemak en laat merken dat juist aandurven geven waar de knelpunten zitten, leidt tot verbetering! Het is echt samenwerken en dan zijn we ook echt samen enthousiast als lukt waar we aan werkten!!! Als cursist moet je kritisch naar je zelf kunnen kijken en trots kunnen zijn op het bereikte!! Naylan is een warm persoon, kan op veel manieren door middel van bijvoorbeeld mimiek duidelijk maken in de les hoe het gaat. Hij schept vertrouwen in de les waardoor je je veilig voelt om te zingen en je te ontwikkelen!